VOOR PROFESSIONALS IN HET PO

Aandacht voor verdriet en rouw

Op deze pagina:

Waarom aandacht voor verdriet en rouw in de klas zo belangrijk is (Primair Onderwijs)

Met regelmaat aandacht hebben voor zorgen en verdriet bij kinderen, geeft rust in de klas.
Waarom zou je dat doen? Vaak lijken er namelijk – op het eerste oog – geen zorgen te zijn.

Je zult ervan opkijken wat ze vertellen… en ook wat het je oplevert aan vertrouwen en positieve groepsdynamiek, wanneer je regelmatig het ‘wat-zijn-jouw-zorgen’-gesprek aan gaat met kinderen.
Verdriet en zorgen spoken namelijk in het hoofd van kinderen, zonder dat ze daar iets over zeggen. Omdat ze anderen er (onbewust) niet mee lastig willen vallen; omdat ze er niks over mogen zeggen, er niks over kunnen zeggen… tal van redenen kunnen er zijn. Echter heeft dat wel een enorme impact op het kind, op het gezin en zeker ook op de klas.
Gedachtes dwalen af, kinderen dromen voor zich uit, of worden juist opstandig en dwars.
Door met kinderen te praten over zorgen en verdriet, leren ze elkaar beter kennen, beter te begrijpen en dat heeft een positief effect heeft op de groepsdynamiek.

Soms is het moeilijk om verdriet of pijn te zien bij het kind, zo begrijpelijk!
Als leerkracht heb je veel op je bord liggen.
Tips en hulp zijn zo gegeven, want je hoeft het niet alleen te doen.
Omdat ik zelf jaren voor de klas heb gestaan, weet ik hoe het is om een klas te draaien met alle perikelen die daarbij horen. Ik bied ondersteuning aan leerkracht, kinderen en interne begeleiding bij vragen en zorgen over verdriet, rouw en trauma.
Waaronder educatie; wat is rouw, wat is trauma, wanneer zie ik dat terug in de klas, hoe herken ik dat en vooral ook hoe ga ik daarmee om. Zie hieronder bij Traumasensitief lesgeven.
Naast educatie voor leerkrachten, intern begeleiders en directie, bied ik ook ondersteuning in de klas door middel van een klassenopstelling. 

Traumasensitief lesgeven

Traumasensitief lesgeven betekent dat je oog hebt voor wat er speelt bij het kind. Dat je ‘achter’ het gedrag kijkt wat ze laten zien, dat je nieuwsgierig bent en open staat voor het kind en de onzichtbare rugzak die meegenomen wordt.
Kijken dus door een andere bril. Maar hoe doe je dat?
Met de leerkracht ga ik in gesprek: Wat valt op?  Wie valt op? Wie juist niet? Hoe ga je er mee om?  Samen weet je meer dan alleen en met tips kom je weer verder.

Systemisch werken in de klas maakt thema’s zichtbaar

Systemisch werken is een praktische manier om (gevoelige) thema’s zichtbaar en bespreekbaar te maken. Samen met kinderen en leerkracht maak ik een klassenopstelling. Het mooie is dat kinderen dit zelf doen. Op deze manier wordt er niet over hen, maar MET hen gepraat.
Ik kijk ‘verder’ naar het gedrag dat ze laten zien; wat speelt er nog meer? Welke zorgen zijn er? Zijn er onderling moeilijke verhoudingen? Wordt er gepest of buitengesloten?
Systemisch werken helpt om samen te kijken naar wat speelt in de klas en om vragen boven tafel te krijgen, die anders onderhuids blijven spelen. Door dit samen te doen, voelen kinderen zich gezien en gehoord.

Rots & Water

Rots & Watertraining is een psycho-fysieke training waarbij de kinderen al spelenderwijs en d.m.v. fysieke oefeningen hun sociale vaardigheden vergroten en leren communiceren (met elkaar) . Dit op basis van zelfvertrouwen, zelfreflectie en waarbij ik uitga van de eigen krachten, mogelijkheden en inzichten.

Wanneer de dynamiek verstoord is in de groep, ga ik samen met de leerkracht kijken wat nodig is om van daaruit de groep te begeleiden. Dat gebeurt fysiek dmv spel en oefeningen, maar ook worden verdrietige gebeurtenissen, problemen of moeilijkheden bespreekbaar gemaakt.

Rouwverwerking met behulp van de rouw- en verlieskoffer

Wanneer een kind of leerkracht in de klas ziek wordt of komt te overlijden, heeft de hele klas te maken met rouw.
Verwerken van verdriet, zorgen en angsten kunnen ook gezamenlijk gedaan worden.
Deze koffer bevat boeken, spelletjes, een map met werkbladen en uitleg van werkvormen, om te gebruiken in de klas. Voor alle leeftijdsgroepen beschikbaar.

rouwkoffer Praktijk Sprankel
Rouwkoffer bij overlijden